Mesterek

Mesterek

Háromszék a székelyföldi kézműves örökség tekintetében aranytartalékkal rendelkezik, a hagyományos, sok esetben reliktum értékű archaikus mesterségek tekintetében az egyik leggazdagabb térség Romániában. Térségünk lakosságának legkevesebb 0,5%-a, azaz több mint 1000 ember mesterfokú ismerője és folytatója egy vagy több hagyományos foglalkozásnak, kisiparnak. A hagyományos anyagok, módszerek, eljárások ismerőiként a mesterek személyében a kétkezi munkásoknál többet kell látnunk: bennük a hagyományos értékeket továbbörökítő kézműveseket is tisztelhetjük.